Články, publikace a knihy

Šurkovský, autor Veškeré publikované články, pulikace nebo vydané knihy Ing. Jozefem Šurkovským, tak jako i  odkazy k jeho písemným pracím, event. recenze najdete

zde...

Numismatika

 

 

Numismatika pro numismatiky a investory

 

 

dále...